Z6_9AH8HCC0PORQA0QHHCH82N2U63
PERSONAS > Prepago > Opciones prepago > Planes Dominio Prepago
Z7_9AH8HCC0PORQA0QHHCH82N2UM1
Ver fecha de actualización

Última actualización: 6/11/24

¿Qué son los planes Dominio Prepago kölbi?

<span style="display: none;" class="ephox-cereal-pre-cursor-token ephox-cereal-start-cursor ephox-cereal-finish-cursor ephox-polish-content-eph-extra" data-ephox-cereal-start-offset="0" data-ephox-cereal-finish-offset="0"></span><span class="ephox-cereal-text-node-wrapper ephox-polish-content-eph-wrapper"><<span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_4279186675601702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_4279186675601702583123815" data-ephox-cram-annotation="span" data-ephox-cram-lingo="es">span</span> <span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_6651067385611702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_6651067385611702583123815" data-ephox-cram-annotation="style" data-ephox-cram-lingo="es">style</span>="<span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_7069767735621702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_7069767735621702583123815" data-ephox-cram-annotation="display" data-ephox-cram-lingo="es">display</span>: <span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_6881909795631702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_6881909795631702583123815" data-ephox-cram-annotation="none" data-ephox-cram-lingo="es">none</span>;" <span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_9745871995641702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_9745871995641702583123815" data-ephox-cram-annotation="class" data-ephox-cram-lingo="es">class</span>="<span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_9239072235651702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_9239072235651702583123815" data-ephox-cram-annotation="ephox-cereal-pre-cursor-token" data-ephox-cram-lingo="es">ephox-cereal-pre-cursor-token</span> <span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_9292663505661702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_9292663505661702583123815" data-ephox-cram-annotation="ephox-cereal-start-cursor" data-ephox-cram-lingo="es">ephox-cereal-start-cursor</span> <span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_4783048155671702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_4783048155671702583123815" data-ephox-cram-annotation="ephox-cereal-finish-cursor" data-ephox-cram-lingo="es">ephox-cereal-finish-cursor</span> <span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_4294226275681702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_4294226275681702583123815" data-ephox-cram-annotation="ephox-polish-content-eph-extra" data-ephox-cram-lingo="es">ephox-polish-content-eph-extra</span>" <span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_6081267095691702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_6081267095691702583123815" data-ephox-cram-annotation="data-ephox-cereal-start-offset" data-ephox-cram-lingo="es">data-ephox-cereal-start-offset</span>="0" <span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_9993327855701702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_9993327855701702583123815" data-ephox-cram-annotation="data-ephox-cereal-finish-offset" data-ephox-cram-lingo="es">data-ephox-cereal-finish-offset</span>="0"></<span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_8081235845711702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_8081235845711702583123815" data-ephox-cram-annotation="span" data-ephox-cram-lingo="es">span</span>><<span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_8085775665721702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_8085775665721702583123815" data-ephox-cram-annotation="span" data-ephox-cram-lingo="es">span</span> <span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_8982015225731702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_8982015225731702583123815" data-ephox-cram-annotation="class" data-ephox-cram-lingo="es">class</span>="<span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_8399270425741702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_8399270425741702583123815" data-ephox-cram-annotation="ephox-cereal-text-node-wrapper" data-ephox-cram-lingo="es">ephox-cereal-text-node-wrapper</span> <span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_3915912815751702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_3915912815751702583123815" data-ephox-cram-annotation="ephox-polish-content-eph-wrapper" data-ephox-cram-lingo="es">ephox-polish-content-eph-wrapper</span>"><<<span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_7663430465761702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_7663430465761702583123815" data-ephox-cram-annotation="span" data-ephox-cram-lingo="es">span</span> <span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_1371678465771702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_1371678465771702583123815" data-ephox-cram-annotation="class" data-ephox-cram-lingo="es">class</span>="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_6912075313821702583059994" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_6912075313821702583059994" data-ephox-cram-annotation="<span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_7961109125781702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_7961109125781702583123815" data-ephox-cram-annotation="span" data-ephox-cram-lingo="es">span</span>" data-ephox-cram-lingo="es"><span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_9598770765791702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_9598770765791702583123815" data-ephox-cram-annotation="span" data-ephox-cram-lingo="es">span</span></<span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_295749925801702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_295749925801702583123815" data-ephox-cram-annotation="span" data-ephox-cram-lingo="es">span</span>> <<span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_6101594965811702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_6101594965811702583123815" data-ephox-cram-annotation="span" data-ephox-cram-lingo="es">span</span> <span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_6191561175821702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_6191561175821702583123815" data-ephox-cram-annotation="class" data-ephox-cram-lingo="es">class</span>="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_4159328863831702583059994" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_4159328863831702583059994" data-ephox-cram-annotation="<span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_3402821905831702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_3402821905831702583123815" data-ephox-cram-annotation="style" data-ephox-cram-lingo="es">style</span>" data-ephox-cram-lingo="es"><span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_6948109315841702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_6948109315841702583123815" data-ephox-cram-annotation="style" data-ephox-cram-lingo="es">style</span></<span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_5169391045851702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_5169391045851702583123815" data-ephox-cram-annotation="span" data-ephox-cram-lingo="es">span</span>>="<<span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_2323311515861702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_2323311515861702583123815" data-ephox-cram-annotation="span" data-ephox-cram-lingo="es">span</span> <span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_1692827505871702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_1692827505871702583123815" data-ephox-cram-annotation="class" data-ephox-cram-lingo="es">class</span>="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_8766474993841702583059994" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_8766474993841702583059994" data-ephox-cram-annotation="<span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_9572461925881702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_9572461925881702583123815" data-ephox-cram-annotation="display" data-ephox-cram-lingo="es">display</span>" data-ephox-cram-lingo="es"><span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_1543604035891702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_1543604035891702583123815" data-ephox-cram-annotation="display" data-ephox-cram-lingo="es">display</span></<span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_1434961165901702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_1434961165901702583123815" data-ephox-cram-annotation="span" data-ephox-cram-lingo="es">span</span>>: <<span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_8370738505911702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_8370738505911702583123815" data-ephox-cram-annotation="span" data-ephox-cram-lingo="es">span</span> <span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_9215589615921702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_9215589615921702583123815" data-ephox-cram-annotation="class" data-ephox-cram-lingo="es">class</span>="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_5193093263851702583059994" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_5193093263851702583059994" data-ephox-cram-annotation="<span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_3768480205931702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_3768480205931702583123815" data-ephox-cram-annotation="none" data-ephox-cram-lingo="es">none</span>" data-ephox-cram-lingo="es"><span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_3346140695941702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_3346140695941702583123815" data-ephox-cram-annotation="none" data-ephox-cram-lingo="es">none</span></<span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_3946778155951702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_3946778155951702583123815" data-ephox-cram-annotation="span" data-ephox-cram-lingo="es">span</span>>;" <<span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_8137076825961702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_8137076825961702583123815" data-ephox-cram-annotation="span" data-ephox-cram-lingo="es">span</span> <span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_5843703885971702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_5843703885971702583123815" data-ephox-cram-annotation="class" data-ephox-cram-lingo="es">class</span>="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_3650176933861702583059994" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_3650176933861702583059994" data-ephox-cram-annotation="<span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_9841023615981702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_9841023615981702583123815" data-ephox-cram-annotation="class" data-ephox-cram-lingo="es">class</span>" data-ephox-cram-lingo="es"><span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_2698567535991702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_2698567535991702583123815" data-ephox-cram-annotation="class" data-ephox-cram-lingo="es">class</span></<span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_2331132856001702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_2331132856001702583123815" data-ephox-cram-annotation="span" data-ephox-cram-lingo="es">span</span>>="<<span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_4258283736011702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_4258283736011702583123815" data-ephox-cram-annotation="span" data-ephox-cram-lingo="es">span</span> <span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_1771474066021702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_1771474066021702583123815" data-ephox-cram-annotation="class" data-ephox-cram-lingo="es">class</span>="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_7273213783871702583059994" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_7273213783871702583059994" data-ephox-cram-annotation="<span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_486902326031702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_486902326031702583123815" data-ephox-cram-annotation="ephox-cereal-pre-cursor-token" data-ephox-cram-lingo="es">ephox-cereal-pre-cursor-token</span>" data-ephox-cram-lingo="es"><span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_6930234676041702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_6930234676041702583123815" data-ephox-cram-annotation="ephox-cereal-pre-cursor-token" data-ephox-cram-lingo="es">ephox-cereal-pre-cursor-token</span></<span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_9080694116051702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_9080694116051702583123815" data-ephox-cram-annotation="span" data-ephox-cram-lingo="es">span</span>> <<span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_972630826061702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_972630826061702583123815" data-ephox-cram-annotation="span" data-ephox-cram-lingo="es">span</span> <span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_8208184086071702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_8208184086071702583123815" data-ephox-cram-annotation="class" data-ephox-cram-lingo="es">class</span>="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_5100830833881702583059994" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_5100830833881702583059994" data-ephox-cram-annotation="<span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_5729024726081702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_5729024726081702583123815" data-ephox-cram-annotation="ephox-cereal-start-cursor" data-ephox-cram-lingo="es">ephox-cereal-start-cursor</span>" data-ephox-cram-lingo="es"><span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_979715386091702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_979715386091702583123815" data-ephox-cram-annotation="ephox-cereal-start-cursor" data-ephox-cram-lingo="es">ephox-cereal-start-cursor</span></<span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_2312225406101702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_2312225406101702583123815" data-ephox-cram-annotation="span" data-ephox-cram-lingo="es">span</span>> <<span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_2775400366111702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_2775400366111702583123815" data-ephox-cram-annotation="span" data-ephox-cram-lingo="es">span</span> <span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_2870075126121702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_2870075126121702583123815" data-ephox-cram-annotation="class" data-ephox-cram-lingo="es">class</span>="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_7212132973891702583059994" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_7212132973891702583059994" data-ephox-cram-annotation="<span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_5693837846131702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_5693837846131702583123815" data-ephox-cram-annotation="ephox-cereal-finish-cursor" data-ephox-cram-lingo="es">ephox-cereal-finish-cursor</span>" data-ephox-cram-lingo="es"><span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_7465278316141702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_7465278316141702583123815" data-ephox-cram-annotation="ephox-cereal-finish-cursor" data-ephox-cram-lingo="es">ephox-cereal-finish-cursor</span></<span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_3204280646151702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_3204280646151702583123815" data-ephox-cram-annotation="span" data-ephox-cram-lingo="es">span</span>> <<span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_4724122306161702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_4724122306161702583123815" data-ephox-cram-annotation="span" data-ephox-cram-lingo="es">span</span> <span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_5864131546171702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_5864131546171702583123815" data-ephox-cram-annotation="class" data-ephox-cram-lingo="es">class</span>="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_6137848613901702583059994" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_6137848613901702583059994" data-ephox-cram-annotation="<span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_1711040056181702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_1711040056181702583123815" data-ephox-cram-annotation="ephox-polish-content-eph-extra" data-ephox-cram-lingo="es">ephox-polish-content-eph-extra</span>" data-ephox-cram-lingo="es"><span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_5411994006191702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_5411994006191702583123815" data-ephox-cram-annotation="ephox-polish-content-eph-extra" data-ephox-cram-lingo="es">ephox-polish-content-eph-extra</span></<span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_9266345796201702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_9266345796201702583123815" data-ephox-cram-annotation="span" data-ephox-cram-lingo="es">span</span>>" <<span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_7642391776211702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_7642391776211702583123815" data-ephox-cram-annotation="span" data-ephox-cram-lingo="es">span</span> <span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_874641156221702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_874641156221702583123815" data-ephox-cram-annotation="class" data-ephox-cram-lingo="es">class</span>="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_153249373911702583059994" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_153249373911702583059994" data-ephox-cram-annotation="<span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_7016756166231702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_7016756166231702583123815" data-ephox-cram-annotation="data-ephox-cereal-start-offset" data-ephox-cram-lingo="es">data-ephox-cereal-start-offset</span>" data-ephox-cram-lingo="es"><span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_2818120846241702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_2818120846241702583123815" data-ephox-cram-annotation="data-ephox-cereal-start-offset" data-ephox-cram-lingo="es">data-ephox-cereal-start-offset</span></<span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_3938320466251702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_3938320466251702583123815" data-ephox-cram-annotation="span" data-ephox-cram-lingo="es">span</span>>="0" <<span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_3355298966261702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_3355298966261702583123815" data-ephox-cram-annotation="span" data-ephox-cram-lingo="es">span</span> <span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_3440110476271702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_3440110476271702583123815" data-ephox-cram-annotation="class" data-ephox-cram-lingo="es">class</span>="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_8055413913921702583059994" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_8055413913921702583059994" data-ephox-cram-annotation="<span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_7552931196281702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_7552931196281702583123815" data-ephox-cram-annotation="data-ephox-cereal-finish-offset" data-ephox-cram-lingo="es">data-ephox-cereal-finish-offset</span>" data-ephox-cram-lingo="es"><span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_5969645836291702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_5969645836291702583123815" data-ephox-cram-annotation="data-ephox-cereal-finish-offset" data-ephox-cram-lingo="es">data-ephox-cereal-finish-offset</span></<span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_7458339756301702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_7458339756301702583123815" data-ephox-cram-annotation="span" data-ephox-cram-lingo="es">span</span>>="0"></<<span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_2603046606311702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_2603046606311702583123815" data-ephox-cram-annotation="span" data-ephox-cram-lingo="es">span</span> <span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_6201206636321702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_6201206636321702583123815" data-ephox-cram-annotation="class" data-ephox-cram-lingo="es">class</span>="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_1481234563931702583059994" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_1481234563931702583059994" data-ephox-cram-annotation="<span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_5978880376331702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_5978880376331702583123815" data-ephox-cram-annotation="span" data-ephox-cram-lingo="es">span</span>" data-ephox-cram-lingo="es"><span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_1139298966341702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_1139298966341702583123815" data-ephox-cram-annotation="span" data-ephox-cram-lingo="es">span</span></<span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_3866434196351702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_3866434196351702583123815" data-ephox-cram-annotation="span" data-ephox-cram-lingo="es">span</span>>><<<span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_5089379796361702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_5089379796361702583123815" data-ephox-cram-annotation="span" data-ephox-cram-lingo="es">span</span> <span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_772761826371702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_772761826371702583123815" data-ephox-cram-annotation="class" data-ephox-cram-lingo="es">class</span>="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_3332547943941702583059994" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_3332547943941702583059994" data-ephox-cram-annotation="<span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_7715769786381702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_7715769786381702583123815" data-ephox-cram-annotation="span" data-ephox-cram-lingo="es">span</span>" data-ephox-cram-lingo="es"><span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_565439916391702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_565439916391702583123815" data-ephox-cram-annotation="span" data-ephox-cram-lingo="es">span</span></<span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_3450103546401702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_3450103546401702583123815" data-ephox-cram-annotation="span" data-ephox-cram-lingo="es">span</span>> <<span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_1728248736411702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_1728248736411702583123815" data-ephox-cram-annotation="span" data-ephox-cram-lingo="es">span</span> <span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_2142528856421702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_2142528856421702583123815" data-ephox-cram-annotation="class" data-ephox-cram-lingo="es">class</span>="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_7870733573951702583059994" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_7870733573951702583059994" data-ephox-cram-annotation="<span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_8386345346431702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_8386345346431702583123815" data-ephox-cram-annotation="class" data-ephox-cram-lingo="es">class</span>" data-ephox-cram-lingo="es"><span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_354848926441702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_354848926441702583123815" data-ephox-cram-annotation="class" data-ephox-cram-lingo="es">class</span></<span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_6007683886451702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_6007683886451702583123815" data-ephox-cram-annotation="span" data-ephox-cram-lingo="es">span</span>>="<<span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_4185595336461702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_4185595336461702583123815" data-ephox-cram-annotation="span" data-ephox-cram-lingo="es">span</span> <span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_3235217216471702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_3235217216471702583123815" data-ephox-cram-annotation="class" data-ephox-cram-lingo="es">class</span>="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_5507131493961702583059994" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_5507131493961702583059994" data-ephox-cram-annotation="<span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_6972099166481702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_6972099166481702583123815" data-ephox-cram-annotation="ephox-cereal-text-node-wrapper" data-ephox-cram-lingo="es">ephox-cereal-text-node-wrapper</span>" data-ephox-cram-lingo="es"><span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_2444416006491702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_2444416006491702583123815" data-ephox-cram-annotation="ephox-cereal-text-node-wrapper" data-ephox-cram-lingo="es">ephox-cereal-text-node-wrapper</span></<span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_3660969146501702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_3660969146501702583123815" data-ephox-cram-annotation="span" data-ephox-cram-lingo="es">span</span>> <<span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_3234902166511702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_3234902166511702583123815" data-ephox-cram-annotation="span" data-ephox-cram-lingo="es">span</span> <span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_4648988836521702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_4648988836521702583123815" data-ephox-cram-annotation="class" data-ephox-cram-lingo="es">class</span>="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_8981031763971702583059994" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_8981031763971702583059994" data-ephox-cram-annotation="<span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_5177683696531702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_5177683696531702583123815" data-ephox-cram-annotation="ephox-polish-content-eph-wrapper" data-ephox-cram-lingo="es">ephox-polish-content-eph-wrapper</span>" data-ephox-cram-lingo="es"><span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_5466235456541702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_5466235456541702583123815" data-ephox-cram-annotation="ephox-polish-content-eph-wrapper" data-ephox-cram-lingo="es">ephox-polish-content-eph-wrapper</span></<span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_1701214936551702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_1701214936551702583123815" data-ephox-cram-annotation="span" data-ephox-cram-lingo="es">span</span>>"><<<span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_7720627436561702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_7720627436561702583123815" data-ephox-cram-annotation="span" data-ephox-cram-lingo="es">span</span> <span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_1225475986571702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_1225475986571702583123815" data-ephox-cram-annotation="class" data-ephox-cram-lingo="es">class</span>="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_744048903981702583059994" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_744048903981702583059994" data-ephox-cram-annotation="<span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_9221407056581702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_9221407056581702583123815" data-ephox-cram-annotation="br" data-ephox-cram-lingo="es">br</span>" data-ephox-cram-lingo="es"><span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_673292996591702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_673292996591702583123815" data-ephox-cram-annotation="br" data-ephox-cram-lingo="es">br</span></<span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_337385816601702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_337385816601702583123815" data-ephox-cram-annotation="span" data-ephox-cram-lingo="es">span</span>> /><<<span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_8066111456611702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_8066111456611702583123815" data-ephox-cram-annotation="span" data-ephox-cram-lingo="es">span</span> <span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_5322457356621702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_5322457356621702583123815" data-ephox-cram-annotation="class" data-ephox-cram-lingo="es">class</span>="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_6665009823991702583059994" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_6665009823991702583059994" data-ephox-cram-annotation="<span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_1999548476631702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_1999548476631702583123815" data-ephox-cram-annotation="br" data-ephox-cram-lingo="es">br</span>" data-ephox-cram-lingo="es"><span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_4332226026641702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_4332226026641702583123815" data-ephox-cram-annotation="br" data-ephox-cram-lingo="es">br</span></<span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_5352987376651702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_5352987376651702583123815" data-ephox-cram-annotation="span" data-ephox-cram-lingo="es">span</span>> /><<<span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_6864848846661702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_6864848846661702583123815" data-ephox-cram-annotation="span" data-ephox-cram-lingo="es">span</span> <span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_8610683986671702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_8610683986671702583123815" data-ephox-cram-annotation="class" data-ephox-cram-lingo="es">class</span>="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_2273377284001702583059994" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_2273377284001702583059994" data-ephox-cram-annotation="<span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_8236991826681702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_8236991826681702583123815" data-ephox-cram-annotation="br" data-ephox-cram-lingo="es">br</span>" data-ephox-cram-lingo="es"><span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_2801135156691702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_2801135156691702583123815" data-ephox-cram-annotation="br" data-ephox-cram-lingo="es">br</span></<span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_8969600786701702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_8969600786701702583123815" data-ephox-cram-annotation="span" data-ephox-cram-lingo="es">span</span>> /><<<span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_4703138216711702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_4703138216711702583123815" data-ephox-cram-annotation="span" data-ephox-cram-lingo="es">span</span> <span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_2745070516721702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_2745070516721702583123815" data-ephox-cram-annotation="class" data-ephox-cram-lingo="es">class</span>="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_879902304011702583059994" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_879902304011702583059994" data-ephox-cram-annotation="<span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_832675716731702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_832675716731702583123815" data-ephox-cram-annotation="br" data-ephox-cram-lingo="es">br</span>" data-ephox-cram-lingo="es"><span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_6147358386741702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_6147358386741702583123815" data-ephox-cram-annotation="br" data-ephox-cram-lingo="es">br</span></<span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_2296987826751702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_2296987826751702583123815" data-ephox-cram-annotation="span" data-ephox-cram-lingo="es">span</span>> /><<<span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_6443509956761702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_6443509956761702583123815" data-ephox-cram-annotation="span" data-ephox-cram-lingo="es">span</span> <span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_3161708876771702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_3161708876771702583123815" data-ephox-cram-annotation="class" data-ephox-cram-lingo="es">class</span>="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_8303696394021702583059994" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_8303696394021702583059994" data-ephox-cram-annotation="<span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_6376140746781702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_6376140746781702583123815" data-ephox-cram-annotation="br" data-ephox-cram-lingo="es">br</span>" data-ephox-cram-lingo="es"><span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_9590229196791702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_9590229196791702583123815" data-ephox-cram-annotation="br" data-ephox-cram-lingo="es">br</span></<span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_7766019716801702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_7766019716801702583123815" data-ephox-cram-annotation="span" data-ephox-cram-lingo="es">span</span>> /></<<span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_1805689066811702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_1805689066811702583123815" data-ephox-cram-annotation="span" data-ephox-cram-lingo="es">span</span> <span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_9058911346821702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_9058911346821702583123815" data-ephox-cram-annotation="class" data-ephox-cram-lingo="es">class</span>="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_2862676924031702583059994" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_2862676924031702583059994" data-ephox-cram-annotation="<span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_4595932506831702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_4595932506831702583123815" data-ephox-cram-annotation="span" data-ephox-cram-lingo="es">span</span>" data-ephox-cram-lingo="es"><span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_9263157896841702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_9263157896841702583123815" data-ephox-cram-annotation="span" data-ephox-cram-lingo="es">span</span></<span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_8471048166851702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_8471048166851702583123815" data-ephox-cram-annotation="span" data-ephox-cram-lingo="es">span</span>>></<span class="ephox-cram-annotation-wrap ephox-cram_9475497086861702583123815" aria-invalid="spelling" data-ephox-cram-highlight-id="ephox-cram_9475497086861702583123815" data-ephox-cram-annotation="span" data-ephox-cram-lingo="es">span</span>></span>

 • Son planes que te ahorran dinero al unir los servicios de Internet, minutos y mensajes, para que te despreocupés del saldo todo el mes.

 • Te dan Internet y minutos con hasta un 70% de descuento y flexibilidad, porque al consumirlos, podés recargar para seguir disfrutando de estos servicios a mitad de precio.

 • Podés aprovechar las promociones kölbi prepago.


Beneficios para vos de principio a fin

Ahorrá: te dan hasta 70% de descuento en Internet y minutos
Convertí tus recargas en mini pagos para renovar tu plan cada mes
Hasta 5 gigas gratis para disfrutar desde Whatsapp hasta Waze, Faacebook e Instagram
Controlá diariamente tu consumo, desde la app kölbi
Disfrutá a mitad de precio en los servicios, una vez que consumás tu plan

Escogé y despreocupate todo el mes

Z7_9AH8HCC0PORQA0QHHCH82N2U14
PLAN INCLUYE


Dominio Prepago kölbi 1


 3 Gigaspara 

2 GB de Internet

35 minutos

30 SMS

Por solo 5 040* al mes

Botón activar plan


Dominio Prepago kölbi 2


 3 Gigaspara 

4 GB de Internet

50 minutos

30 SMS

Por solo 8 065* al mes

Botón activar plan


Dominio Prepago kölbi 3


5 Gigaspara

5 GB de Internet

100 minutos

30 SMS

Por solo 12 095* al mes

Botón activar plan


*Los minutos y SMS aplican para cualquier red. La velocidad de navegación en 4G es de hasta 12 Mbps y en la red 4.5G hasta 50 Mbps. El precio final mensual incluye los impuestos y tasas de ley: IVA (13%), 911 (0,75%) y Cruz Roja (1,0%). Durante el mes recibirás notificaciones cuando consumás los gigas de Internet, minutos y mensajes de tu plan, así podrás recargar para seguir disfrutando de los servicios a mitad de precio. Las llamadas de voz, video llamadas y llamadas sobre VoIP, Videochats, chatboots de llamadas dentro de las aplicaciones: Facebook e Instagram y WhatsApp, no están incluidas dentro de los Planes Dominio Prepago kölbi.


¿Cómo se activan los planes Dominio Prepago kölbi?

Podés escoger entre tres sencillas formas de activar tu plan Dominio preferido:


Llamando a la Tienda kölbi Prepago

 1. Marcá desde tu celular *888# y la tecla de llamada.

 2. Seleccioná la opción 7-Planes Dominio.

 3. En el menú, seleccioná la opción 1-Activación de Plan.

 4. Elegí el plan que querás.

 5. El costo se rebajará automáticamente de tu saldo principal.

¡Listo! Disfrutá de tu plan Dominio Prepago kölbi por 30 días o hasta que lo consumás en su totalidad. Una vez que eso suceda, tendrás los 7 días siguientes para renovar tu plan y seguir disfrutando de sus beneficios.Desde la app "mi kölbi"

 1. Abrí la app “mi kölbi” (disponible en Google Play o App Store).

 2. Si sos nuevo, registrate o si ya lo estás, ingresá tu usuario y contraseña.

 3. Escogé la opción “Mis Servicios”.

 4. Ingresá o elegí (si ya lo tenés registrado), el número prepago al que deseás activarle el plan Dominio Prepago.

 5. Seleccioná la opción “Ver planes”.

 6. Seleccioná el plan Dominio que querás.

 7. Escogé la forma de pago: ya sea del saldo principal de tu servicio prepago o de la tarjeta de débito o crédito que hayás registrado en la app.

 8. Aceptá y confirmá la suscripción del plan.

¡Listo! automáticamente quedará activo tu plan Dominio Prepago kölbi por 30 días o hasta que lo consumás en su totalidad. Una vez que eso suceda, tendrás los 7 días siguientes para renovar tu plan y seguir disfrutando de sus beneficios.Ingresando a la tienda virtual “mi kölbi”

 1. En nuestro sitio web kolbi.cr, ingresá a nuestra tienda virtual “Mi kölbi”

 2. Registrate o si ya lo estás, ingresá tu usuario y contraseña.

 3. Verás la opción “Tus Productos kölbi” con los servicios prepago favoritos que tengás registrados.

 4. Seleccioná el servicio prepago al que deseás activarle el plan, después, escogé las opciones “Planes Dominio” y “Activación de Planes Prepago”.

 5. Escogé el plan Dominio Prepago kölbi que querás.

 6. Seleccioná el método de pago:  ya sea del saldo principal de tu servicio prepago o de la tarjeta de débito o crédito que hayás registrado en la tienda.

¡Listo! tu plan Dominio Prepago kölbi quedará activado, para disfrutar por 30 días o hasta que lo consumás en su totalidad. Una vez que eso suceda, tendrás los 7 días siguientes para renovar tu plan y seguir disfrutando de sus beneficios.


Y si querés más GIGAS para disfrutar tus apps favoritas de video, música, redes sociales o juegos, los nuevos paquetes de Internet para entretenimiento son para vos.

Botón activalos

Condiciones de los planes Dominio Prepago

Preguntas frecuentes sobre los planes Dominio Prepago

Términos y condiciones de los Gigas gratis para usar en apps en planes Dominio Prepago


Si necesitás asistencia

Llamanos al 800-Prepago (800-7737246)

visitanos en cualquier agencia ICE o tienda kölbi

o

escribinos en nuestro chat